Naskool Logo

Gelde 2023
Eenmalig voor 28 Februarie 2023:

R11 000

Maandeliks voor die 7de (Jan - Nov):

R1 000

Laerskool Totiusdal naskool bied ‘n veilige leer- en speelomgewing vir elke leerder. Die naskoolsentrum is geleë op die skoolterrein wat dit gerieflike maak vir leerders om veilig by hul sport- en kultuuroefeninge uit te kom. Die naskoolpersoneel, wat elkeen in besonder bydrae tot die sukses van die naskool, streef daarna dat elke kind sy/haar volle potensiaal bereik. Studietye is Maandae tot Donderdae en bied aan leerders die geleentheid om hul huiswerk te voltooi en die nodige ondersteuning te geniet. Spesiale aandag word gegee gedurende toetsreekse, eksamentye en assessering om te verseker dat die nodige kennis ingewin word. Die naskoolsentrum open direk na skool tot 17:30 en is oop gedurende skoolvakansies (Desember skoolvakansie uitgesluit). Leerders ontvang direk na skool ‘n ligte middagete en later die middag ‘n verversing om net weer die hol kol op die maag te vul. Kouewater is deurgaans beskikbaar wat kinders kan geniet en is veral verfrissend na sportoefening. Ons bied gedurende skoolvakansies ‘n prettige vakansieprogram aan (geen ekstra koste vir ingeskrewe leerders nie). Enige ander Totiusdal leerders is welkom om by die naskoolsentrum te kom kuier vir ‘n dag. Fooie vir dagbesoekers is soos volg: R100 gedurende skooltye en R150 in die skoolvakansies. Kostes sluit ‘n ligte middagete sowel as al die aktiwiteite vir die dag in.

Druk hier om die aansoek vorm af te laai. 

Naskool Aansoek Vorm