LAPA HUUR

Deposito bedrag:
R1 000.00
Verhuringsbedrag:
R2 500.00

Betaling van die volle verhuringsbedrag moet geskied nie later as 30 dae voor die funksiedatum nie.

Druk hier om die Huur kontrak af te laai.

Lapa Huur Kontrak