Beige Minimalistic Love You Facebook Video
Facebook Video

Skoolure

Maandae tot Vrydae : 07:25 - 13:30
Laaste dag voor vakansie: 07:25 - 11:00
Algemene Inligting
Beheerliggaam

Mnr Marthinus Carr - Skoolhoof
Mnr R Visser - Voorsitter
Mev A Hartman- Tesourier
Mev E Williams en A Gertenbach - Sekretaresses
Juf W Tredoux
Mnr S van Staden - Kultuur/Akademie
Mnr J.W De La Rouviere
Mnr M Adams - Bemarking
Mnr J Klopper - Sport
Me M Murdoch - Gekoöpteerde Lid
Mnr N De Waal - Gekoöpteerde Lid

Toelatingsvereistes

Afrikaans is die onderrigmedium van die skool. Leerders moet inpas by die chronologiese ouderdom van die graadgroep waartoe toegang verleen word. Die beheerliggaam verleen voorkeur aan leerders wie se ouers binne die skool se voedingsgebied woon en maak voorsiening vir natuurlike uitbreiding in die Moot gebied. Leerders moet skoolreëls aanvaar en hul daaraan onderwerp. Ouers / voogde onderneem om die vasgestelde skoolgeld te betaal of om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen om ‘n subsidie. Die beheerliggaam behou hom die reg voor om toelating te weier, indien die betrokke graadgroep se klasse reeds ten volle benut is.

Inskryf Van Leerling
Naskool

Totiusdal het ook n naskoolsentrum wat in die middag direk na skool oop is tot 17:15. 
Die kinders kry n ligte middag ete en daar is tye waar huiswerk gedoen word.
Die naskool is ook oop gedurende vakansies, behalwe die Desembervakansie.
U betaal ook die naskool in die vakansies, ongeag of u kind teenwoordig is of nie.

Voorkoms Van Leerlinge

Die skool is trots op die netjiese leerlinge en daarom vra ons dat ouers gesteld sal wees op hul kind(ers) se voorkoms. Leerlinge moet asseblief hou by die voorgeskrewe skooldrag. Meisies se hare moet netjies vasgebind wees met ‘n lint of klein haarknippies of rekkies. Hare mag nie in die oë hang nie en langhare moet netjies gevleg of in stertjies gebind wees. Geen naellak mag gebruik word nie. Oorkrabbertjies (”studs” uitgesluit), armbande, ringe en ander juweliersware is nie gepas nie. Seuns se hare moet netjies gesny wees. Geen “gel”, gekleurde of getinte hare word toegelaat nie. (Seuns en dogters). ‘n Streng klerekode moet deurgaans gehandhaaf word.

Skoolverlaters

Ouers moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat. Voogonderwyser(es) word in kennis gestel en reëlings word getref vir die inhandiging van handboeke. Uitstaande skoolgelde moet ten volle vereffen word.

Akademie

Vakke

Slaagvereistes

Graad 1 tot 3
Afrikaans 50+
Wiskunde 40+
Lewensvaardighede 40+
Graad 4 tot 6
Afrikaans 50+
Engels 40+
Wiskunde 40+
Enige 2 ander vakke 40+
Graad 7
Afrikaans 50+

Engels 40+

Wiskunde 40+
Enige 3 ander vakke 40+
Enige 2 vakke 30 tot 39
Main Logo
Navraag
Vul asseblief U inligting in hieronder en ons sal terug kom na U toe.
Ontmoet ons Hoof en adjukhoof
Personeel , CARR , M_ Export Staff(1)
Mnr. Marthinus Carr
Skoolhoof
Personeel , VAN STADEN , S_ Export Staff(1)
Mnr. Stefan van Staden
 Adjunkhoof


Beheerliggaam

Personeel , CARR , M_ Export Staff(1)
Mnr. M M Carr
Hoof
Personeel , ADAMS , M_ Export Staff(1)
Mnr. M Adams
Bemarking/Veiligheid
Personeel , WILLIAMS , E_ Export Staff(1)
Mev E. Williams
Sekretaresse
Personeel , VISSER , R_ Export Staff(1)
Mnr. R Visser
Voorsitter
Personeel , MURDOCH , M_ Export Staff(1)
Me. M Murdoch
Bemarking
Personeel , DERTENVACH , A_ Export Staff(1)
Mev. A Dertenvach
Sekretaresse
Personeel , HARTMAN , A_ Export Staff(1)
Mev. A Hartman
Tesourier
Personeel , VAN STADEN , S_ Export Staff(1)
Mnr. S van Staden
Kultuur/Akademie
Personeel , DE LA ROUVIERE , J_ Export Staff(1)
Mnr. J.W De La Rouviere
Personeel , DE WAAL , N_ Export Staff(1)
Mnr. N De Waal
Finansies
Personeel , KLOPPER , J_ Export Staff(1)
Mnr. J Klopper
Sport
Personeel , TREDOUX , W_ Export Staff(1)
Juf. W Tredoux