Algemene Inligting

Skoolure

Maandae tot Vrydae : 07:25 - 13:30
Laaste dag voor vakansie: 07:25 - 11:00
Bestuursliggaam

Mnr Marthinus Carr - Skoolhoof
Mev. A Hartman - Voorsitter
- -Onder Voorsitter
Mev E v Blommestein - Sekretaresse
Mev. H Zietsman - Kultuur/Akademie
Mev. L Fest - Bemarking
Mev. M Westfall - Tesourier
Mnr. N De Waal - Gekoöpteerde Lid
Mnr. M Adams - Bemarking
Mnr. R Pretorius - Sport
 Mnr. W Robbertse - Gekoöpteerde Lid

Toelatingsvereistes

Afrikaans is die onderrigmedium van die skool. Leerders moet inpas by die chronologiese ouderdom van die graadgroep waartoe toegang verleen word. Die beheerliggaam verleen voorkeur aan leerders wie se ouers binne die skool se voedingsgebied woon en maak voorsiening vir natuurlike uitbreiding in die Moot gebied. Leerders moet skoolreëls aanvaar en hul daaraan onderwerp. Ouers / voogde onderneem om die vasgestelde skoolgeld te betaal of om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen om ‘n subsidie. Die beheerliggaam behou hom die reg voor om toelating te weier, indien die betrokke graadgroep se klasse reeds ten volle benut is.

Inskryf Van Leerling
Naskool

Totiusdal het ook n naskoolsentrum wat in die middag direk na skool oop is tot 17:15. 
Die kinders kry n ligte middag ete en daar is tye waar huiswerk gedoen word.
Die naskool is ook oop gedurende vakansies, behalwe die Desembervakansie.
U betaal ook die naskool in die vakansies, ongeag of u kind teenwoordig is of nie.

Voorkoms Van Leerlinge

Die skool is trots op die netjiese leerlinge en daarom vra ons dat ouers gesteld sal wees op hul kind(ers) se voorkoms. Leerlinge moet asseblief hou by die voorgeskrewe skooldrag. Meisies se hare moet netjies vasgebind wees met ‘n lint of klein haarknippies of rekkies. Hare mag nie in die oë hang nie en langhare moet netjies gevleg of in stertjies gebind wees. Geen naellak mag gebruik word nie. Oorkrabbertjies (”studs” uitgesluit), armbande, ringe en ander juweliersware is nie gepas nie. Seuns se hare moet netjies gesny wees. Geen “gel”, gekleurde of getinte hare word toegelaat nie. (Seuns en dogters). ‘n Streng klerekode moet deurgaans gehandhaaf word.

Skoolverlaters

Ouers moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat. Voogonderwyser(es) word in kennis gestel en reëlings word getref vir die inhandiging van handboeke. Uitstaande skoolgelde moet ten volle vereffen word.

Akademie

Vakke

Graad 1 tot 3

Afrikaans
Engels
Wiskunde
Lewensvaardighede

Graad 4 tot 6

Afrikaans
Engels
Wiskunde

Natuurwetenskappe en Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Lewensvaardighede

Graad 7
Afrikaans
Engels
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Ekonomiese Bestuurswetenskappe Skeppende Kunste Tegnologie.

Slaagvereistes

Graad 1 tot 3
Afrikaans 50+
Wiskunde 40+
Lewensvaardighede 40+
Graad 4 tot 6
Afrikaans 50+
Engels 40+
Wiskunde 40+
Enige 2 ander vakke 40+
Graad 7
Afrikaans 50+

Engels 40+

Wiskunde 40+
Enige 3 ander vakke 40+
Enige 2 vakke 30 tot 39
Main Logo
Navraag
Vul asseblief U inligting in hieronder en ons sal terug kom na U toe.
Ons Personeel

Personeel Foto's

Skoolhoof

Adjunkhoof

Skoolhoof
Mnr. Marthinus Carr
Skoolhoof
Stefan foto
Mnr. Stefan van Staden
 Adjunkhoof

Bestuurspan

Me. Estie Rossouw
Me. Estie Rossouw
DPH - Grondslagfase


Stefan foto
Mnr. S van Staden
Akademie & Dissipline
0780038512-Me-Hanlie-Zietsman-682x1024
Me. Hanlie Zietsman
Senior Onderwyser -
Kultuur en LTSM

Waarnemende Adjunk Hoof
Me. Elmarie Pettit
Sport


0562038400-Mnr-Jannes-Labuschagne-682x1024
Mnr. Jannes Labuschagne
Senior Onderwyser - AkademieBeheerliggaam

Mnr Carr
Mnr. M.M. Carr
Hoof
1473040187-Mev-Hartman-682x1024
Mev. A. Hartman
Voorsitter
Stefan foto
Mnr. S. van Staden

Akademie /Sport

1438040196-Mev-van-Blommestein-1-768x1152
Mev. E. v Blommestein
Sekretaresse
1465040179-Mev-Zietsman-682x1024
Mev. H. Zietsman
Kultuur/Akademie
1475040189-Mnr-de-Waal-682x1024
Mnr. N. De Waal
Tesourier
WhatsApp-Image-2021-10-31-at-8.49.29-AM-682x1024
Mnr. M. Adams
Bemarking/Veiligheid
1471040185-Mnr-Robbertse-682x1024
Mnr. W. Robbertse
Bemarking
Riaan Visser foto
Mnr. R. Visser
Mnr. S van Niekerk