Laerskool Totiusdal

Groei en Bloei

Laerskool Totiusdal

Atletiek

Erekode van die atleet

Ek, die atleet beoefen die sport
om my liggaam te ontwikkel en gesond te hou,
om meester te wees oor myself,
om myself te leer ken - ook my beperkings,
om gesonde, goeie verhoudings te smee met mede-atlete en afrigters.
om billikheid en regverdigheid my eie te maak,
om te werk en te streef na ‘n ideaal,
om te kan beleef dat, hoe meer ek gee, hoe meer kan ek terug verwag,
om, as glorie my beskore is, dit in nederigheid en erkentlikheid en dankbaarheid te aanvaar.