Laerskool Totiusdal

Groei en Bloei

Laerskool Totiusdal

Visie en Missie

Visie

Totiusdal is ‘n dinamiese skool met ‘n unieke karakter wat leerders-georiënteerd is, die pas aangee en waarby die gemeenskap betrokke is, en op trots is. Daar word ook ‘n atmosfeer geskep waar leer en self ontdekking sal plaasvind.


Die skoolwapen is ontwerp in ‘n skildvorm. In die onderste helfte is ‘n wilgerboom en in elk van die boonste twee kwarte is ‘n passieblom. Die leuse is “Groei en Bloei”.

Missie

  • Om basiese menswaardigheid, waardes en lewensvaardighede tot volle ontwikkeling te bring.
  • Kompeterende, hoë standaarde in alle leerareas daar te stel.
  • Kindgerig te wees - die individu is belangrik.
  • Gebalanseerde leerlinge - elke leerling moet sy volle potensiaal bereik - akademies sowel as kultureel en op sport gebied.
  • Tegniese kennis te gebruik en nuwe tegnologies ontwikkelings te gebruik en toe te pas.
  • Onderwysers moet op hoogte wees van nuutste ontwikkelings en dit kan toepas.
  • Verhouding tussen ouers en onderwysers te verstewig - ouerbetrokkenheid.
  • Dissipline en gesagaanvaarding - skep van strukture waarbinne sekuriteit vir leerlinge gebied word.
  • Instandhouding en uitbreiding van fisiese fasiliteite.
  • Skep van ondersteuningsdienste soos Opvoedkundiges, Sielkundiges, Spraak-, Taal- en Arbeids- terapeute.