Laerskool Totiusdal

Groei en Bloei

Laerskool Totiusdal

Algemene Inligting

Bestuursliggaam
Mnr Marthinus CarrSkoolhoof
Mnr Sas ErasmusVoorsitter
Mev Elsie StygerOnder Voorsitter
Mnr Niel de WaalTesourier
Mev Annemarie van BrakelSekretaresse
Mnr Izak BrinkOuerlid
Mnr Johan FrankenOuerlid
Mnr Gerhard VermaakOuerlid
Mnr Koos fourieOnderwyserlid
Mev Louise FestOnderwyserlid

 

Toelatingsvereistes

Afrikaans is onderrigmedium van die skool. Leerders moet inpas by die chronologies ouderdom van die graadgroep waartoe toegang verleen word. Die beheerliggaam verleen voorkeur aan leerders wie se ouers binne die skool se voedingsgebied woon en maak voorsiening vir natuurlike uitbreiding in die Moot gebied. Leerders moet skoolreëls aanvaar en hul daaraan onderwerp. Ouers / voogde onderneem om die vasgestelde skoolgeld te betaal of om op die voorgeskrewe wyse aansoek te doen om ‘n subsidie. Die beheerliggaam behou hom die reg voor om toelating te weier, indien die betrokke graadgroep se klasse reeds ten volle benut is.

Inskryf van Leerlinge

Kinders is skoolpligtig vanaf die begin van die jaar waarin hulle sewe jaar oud word.

Skool Verlaters

Ouers moet skriftelik aansoek doen vir ‘n oorplasingsertifikaat. Voogonderwyser(es) word in kennis gestel en reëlings word getref vir die inhandiging van handboeke. Uitstaande skoolgelde moet ten volle vereffen word.

Skoolure

  • Maandae tot Vrydae 07:25 tot 13:30
  • Laaste dag voor vakansie 07:25 tot 11:00

Skoolgelde vir 2020

Gr.1 - 7: R12 980.00 per kind / R1 180 per maand vir 11 maande (Januarie – November)

Gelde word elke jaar hersien vir die volgende jaar

pdf Skoolgelde, 2020

Naskool

Totiusdal het ook n naskoolsentrum wat in die middag direk na skool oop is tot 17:15. Die kinders kry n ligte middag ete en daar is tye waar huiswerk gedoen word. Die naskool is ook oop gedurende vakansies behalwe die Desembervakansie, en u betaal ook die naskool in die vakansies ongeag of u kind teenwoordig is of nie.

Gelde vir 2020 beloop R9 460 per kind per jaar, betaalbaar in 11 paaiement van R860.00 per maand vanaf 15 Januarie 2020 tot 1 November 2020.

Kostes vir nie-permanente kinders beloop R50.00 per middag as u kind net n middag moet agerbly en R80.00 per voldag in vakansie tye (middagete ingesluit MAAR nie ontbyt nie).

Naskoolgelde word elke jaar hersien vir die volgende jaar.

Voorskool

Halfdag gelde beloop R14 520 per jaar per kind / R1 320 per maand.

Voldag gelde beloop R23 980 per jaar per kind / R2 180 per maand.

Gelde word elke jaar hersien vir die volgende jaar.

Voorkoms van Leerlinge

Die skool is trots op die netjiese leerlinge en daarom vra ons dat ouers gesteld sal wees op hul kind (ers) se voorkoms. Leerlinge moet asseblief hou by die voorgeskrewe skooldrag.

Meisies se hare moet netjies vasgebind wees met ‘n lint of klein haarknippies of rekkies. Hare mag nie in die oë hang nie en langhare moet netjies gevleg of in stertjies gebind wees. Geen naellak mag gebruik word nie. Oorkrabbertjies (”studs” uitgesluit), armbande, ringe en ander juweliersware is nie gepas nie.

Seuns se hare moet netjies gesny wees. Geen “gel”, gekleurde of getinte hare word toegelaat nie. (Seuns en dogters). ‘n Streng klerekode moet deurgaans gehandhaaf word.